Школска 2022/2023. година

УЧИМО ДА НАУЧИМО


Из каталога програма стручног усавршавања тимском одлуком изабрали смо семинар, каталошки број 771, чији је програм намењен васпитачима, наставницима разредне и предметне наставе, директорима и стручним сарадницима у установама образовања и васпитања „Учимо да научимо“. Семинар је одржан у нашуј школи 25.2.2023. године. Аутори програма, Бојан Гајић, дипломирани педагог, и Марко Груичић, професор француског језика, су неке подсетили, а неке упознали и научили о значају савременог наставника, стиловима и техникама учења  и о улози васпитача/наставника у мотивисању деце/ученика за учење. Кроз групни рад  осмислили смо план мотивационих активности и наставе кроз различите наставне предмете. И Бојан и Марко били су занимљиви и успешни предавачи, одговарали су на наша питања и недоумице врло професионално, тако да су нам сати прошли брзо.

Хвала им на успешној сарадњи.

В.М.


Најновије вести

© 2023 Основна школа "Предраг Кожић" Дубовац