Основна школа
„Предраг Кожић“


Дубовац

Основна школа
„Предраг Кожић“


Дубовац

Актуелно

школска 2022/2023. година

O школи

Први поуздани извор да у Дубовцу постоји школа је из 1797. године. У том писаном извору каже се „село има и учитеља и школу коју деца прилежно похађају“. Девет година касније-1806., за школу се каже да је „училиште“ српско, да има 25 ђака и да је учитељ Теофан Станковић, родом из Сефкерина. Он је уједно и први поименично нам познати дубовачки учитељ.

Између два светска рата Дубовац је имао школу са 4 разреда. Школа и учитељски кадар у другој половини XX века су знатно измењени и побољшани. Нова школска зграда је изграђена 1965. године. Од 1959. године почело је поступно увођење виших разреда основне школе тако да је она прерасла у осмогодишњу. Дотада се школа звала „Његош“. У општини Ковин је било више школа са именом Његоша, па је наставно особље решило да школи да ново име- „Предраг Кожић“- по Дубовчанину убијеном за време Другог светског рата у Бечкереку. Школа је до 1872.године вероисповедна под називом Илирска народна школа. Школа је од 1872.године Комунална,а од 1913.године Државна на мађарском наставном језику. Садашњи назив школа ,,Предраг Кожић’’  датира од 1956.године

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m2 и школског дворишта.

O школи

Основна школа „Станко Марић“ у Угриновцима је школа која има завидну историјску прошлост.Прва школа отворена је у 18.веку, тачније 1761. године.Кроз историју доживела је у више наврата погроме, Тако су после другог светског рата од школе остали само темељи.По завршетку рата мештани су 1946. године уз помоћ надлежних институција подигли зграду која је и дан данас у функцији васпитно-образовног рада тачније у њој се организује рад са децом предшколског узраста.Школа у Угриновцима носи име по сеоском учитељу који је погинуо у другом светском рату.Садашња школа је наменски изграђена, због повећања броја ученика и данас се у њој одвија настава у 23 одељења, 12 одељења старијих разреда и 11 одељења млађих разреда.

истпоч

Адреса

Цара Лазара 94, 26224 Дубовац

Телефон

Директор и шеф рачуноводства
013/21-07-227


Правна служба
013/767-008

ПИБ и МБР

PIB: 101407565; Матични број: 08012482

© 2023 Основна школа "Предраг Кожић" Дубовац