Основна школа
„Предраг Кожић“


Дубовац

Основна школа
„Предраг Кожић“


Дубовац

O школи

Први поуздани извор да у Дубовцу постоји школа је из 1797. године. У том писаном извору каже се „село има и учитеља и школу коју деца прилежно похађају“. Девет година касније-1806., за школу се каже да је „училиште“ српско, да има 25 ђака и да је учитељ Теофан Станковић, родом из Сефкерина. Он је уједно и први поименично нам познати дубовачки учитељ.

Између два светска рата Дубовац је имао школу са 4 разреда. Школа и учитељски кадар у другој половини XX века су знатно измењени и побољшани. Нова школска зграда је изграђена 1965. године. Од 1959. године почело је поступно увођење виших разреда основне школе тако да је она прерасла у осмогодишњу. Дотада се школа звала „Његош“. У општини Ковин је било више школа са именом Његоша, па је наставно особље решило да школи да ново име- „Предраг Кожић“- по Дубовчанину убијеном за време Другог светског рата у Бечкереку. Школа је до 1872.године вероисповедна под називом Илирска народна школа. Школа је од 1872.године Комунална,а од 1913.године Државна на мађарском наставном језику. Садашњи назив школа ,,Предраг Кожић’’  датира од 1956.године

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m2 и школског дворишта.

O школи

Први поуздани извор да у Дубовцу постоји школа је из 1797. године. У том писаном извору каже се „село има и учитеља и школу коју деца прилежно похађају“. Девет година касније-1806., за школу се каже да је „училиште“ српско, да има 25 ђака и да је учитељ Теофан Станковић, родом из Сефкерина. Он је уједно и први поименично нам познати дубовачки учитељ.

Између два светска рата Дубовац је имао школу са 4 разреда. Школа и учитељски кадар у другој половини XX века су знатно измењени и побољшани. Нова школска зграда је изграђена 1965. године. Од 1959. године почело је поступно увођење виших разреда основне школе тако да је она прерасла у осмогодишњу. Дотада се школа звала „Његош“. У општини Ковин је било више школа са именом Његоша, па је наставно особље решило да школи да ново име- „Предраг Кожић“- по Дубовчанину убијеном за време Другог светског рата у Бечкереку. Школа је до 1872.године вероисповедна под називом Илирска народна школа. Школа је од 1872.године Комунална,а од 1913.године Државна на мађарском наставном језику. Садашњи назив школа ,,Предраг Кожић’’  датира од 1956.године

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m2 и школског дворишта.

истпоч

Адреса

Цара Лазара 94, 26224 Дубовац

Телефон

Директор и шеф рачуноводства
013/21-07-227


Правна служба
013/767-008

ПИБ и МБР

PIB: 101407565;
Матични број: 08012482

© 2024 Основна школа "Предраг Кожић" Дубовац