Управа школе
  • Александар Шушулић  – директор школе
  • Анђела Стојановић – секретар
  • Бојана Секулић - шеф рачуноводства
Стручни сарадници
Разредна настава
Предметна настава
Помоћно особље
© 2024 Основна школа "Предраг Кожић" Дубовац