Историјат школе

Историјат школе

Први поуздани извор да у Дубовцу постоји школа је из 1797. године. У том писаном извору каже се „село има и учитеља и школу коју деца прилежно похађају“. Девет година касније-1806., за школу се каже да је „училиште“ српско, да има 25 ђака и да је учитељ Теофан Станковић, родом из Сефкерина. Он је уједно и први поименично нам познати дубовачки учитељ.

Између два светска рата Дубовац је имао школу са 4 разреда. Школа и учитељски кадар у другој половини XX века су знатно измењени и побољшани. Нова школска зграда је изграђена 1965. године. Од 1959. године почело је поступно увођење виших разреда основне школе тако да је она прерасла у осмогодишњу. Дотада се школа звала „Његош“. У општини Ковин је било више школа са именом Његоша, па је наставно особље решило да школи да ново име- „Предраг Кожић“- по Дубовчанину убијеном за време Другог светског рата у Бечкереку. Школа је до 1872.године вероисповедна под називом Илирска народна школа. Школа је од 1872.године Комунална,а од 1913.године Државна на мађарском наставном језику. Садашњи назив школа ,,Предраг Кожић’’  датира од 1956.године

Образовно-васпитна делатност школе се одвија у школској згради површине 1700 m2 и школског дворишта.

istorijat slikaНастава је организована у две смене, преподневна са почетком у 8,oo часова и поподневна са почетком у l3 часова и 15 минута, за ученике од 5-8. разреда и у 14:15 часова за ученике од 1-4. разреда. Смене се мењају двонедељно. У једној смени су нижи разреди (од 1.до.4.разреда), а у другој смени су виши разреди (од 5. до 8.разреда). Од  2012.године уведен је и Ромски језик са елементима национале културе за ученике који желе да га изучавају.

Школа располаже са 4 учионице опште намене, просторијом за школску библиотеку, информатичким кабинетом, фискултурном салом са две свлачионице за ученике и кабинетом за наставника физичког васпитања, зборницом, са 3 канцеларије ( директора, педагога и секретара), трпезаријом са кухињом  и две просторије за помоћно особље, а у склопу зграде школе налази се и просторија предшколске установе ,, Наша радост ''. У школи као издвојени простор налази се и читаоница. Књижни фонд се углавном редовно попуњава и обнавља.  У свакој учионици и канцеларији  постоји интернет мрежа.

Рачунар у зборници као и информатички кабинет са 11 рачунара увек је доступан наставницима за рад. Школа има трпезарију са кухињом и у школи  је организована ужина за ученике, која се делимично припрема у школској кухињи. У оквиру школског дворишта школа располаже са тереном за мали фудбал- рукомет.Налази се оронула шупа  за смештај огрева, а у склопу школе налази се котларница са просторијом за домара- ложача. Грејање је на дрва.  У склопу фискултурне сале смештена је просторија за одлагање справа.

Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња поклања се безбедности ученика, очувању и уређењу школске средине.

Све о животу школе може се сазнати путем школског листа “Отворени прозор” и Интернет страни школе.

 

 

 

© 2024 Основна школа "Предраг Кожић" Дубовац